Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU / POKOJU

“CITY CENTRAL” i “DUKES” Hostel & Apartments należą do grupy hosteli i apartamentów zarządzanych przez VALUE HOTELS Sp. z o. o. oraz VALUE RENTAL Sp. z o. o. z recepcją przy ul. Św. Mikołaja 59-60, 50-127 Wrocław, nazwanych w treści regulaminu ZARZĄDCĄ.

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU LUB POKOJU

INFORMACJE OGÓLNE / ZAKRES REGULAMINU
1. ZARZĄDCA działając na podstawie umowy o zarządzanie wynajmem z właścicielem lokalu, zwanego apartamentem/pokojem, świadczy usługi w zakresie całorocznej obsługi oraz organizacji wynajmu apartamentu/pokoju Klientom na krótkotrwałe pobyty turystyczne.
2. Regulamin określa warunki rezerwacji i skorzystania z noclegu, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu.
3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy zakwaterowania w obiekcie noclegowym miedzy ZARZĄDCĄ a Klientem na warunkach określonych w regulaminie rezerwacji i cenniku.
4. Umowa zawarta pomiędzy ZARZĄDCĄ a Klientem obejmuje wyłącznie nocleg w apartamencie lub pokoju.
5. ZARZĄDCA może pomóc w organizacji przyjazdu, wyżywienia, wolnego czasu bądź innych dodatkowych usług jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą i za dodatkową opłatą.
6. W cenę noclegu wliczone są już opłaty za media tj. centralne ogrzewanie, prąd, gaz, woda, internet.

ZASADY REZERWACJI
1. Oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów / pokoi wraz z ich aktualnymi cenami znajduje się na stronie internetowej https://citycentral.pl i jej bezpośrednich podstronach. ZARZĄDCĄ nie odpowiada za ceny widoczne w innych serwisach noclegowych ani w innych materiałach reklamowych pośredników.
2. Rezerwacji apartamentu / pokoju dokonać można telefonicznie, pocztą elektroniczną lub on-line poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://citycentral.pl oraz jej bezpośrednich podstronach.
3. Po sprawdzeniu dostępności miejsc ZARZĄDCĄ przesyła potwierdzenie dokonania rezerwacji lub informację o braku dostępnych miejsc na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie.
4. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące zameldowania oraz sposobu odbioru kluczy do wynajętego apartamentu / pokoju.
5. Całość kwoty rezerwacji w formie zadatku uiszczana jest z góry za cały pobyt w przypadku przyjazdów, których termin przypada w przeciągu najbliższych 14 dni i bez względu na termin w przypadku rezerwacji oferty bezzwrotnej. W przypadku pobytów, których przyjazd przypada na termin dalszy niż 14 dni od momentu dokonania rezerwacji nie pobieramy od razu zadatku*, ale najpóźniej do 14 dni przed przyjazdem należy uiścić zadatek w kwocie 100% ceny za cały pobyt w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
*nie dotyczy “rezerwacji grupowych”, ponieważ przy rezerwacji 3 i więcej pokoi w jednym terminie wymagamy od razu wpłaty minimum 50% zadatku.

ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU APARTAMENTU / POKOJU PRZEZ KLIENTA
1. Standardowo doba hotelowa w dniu przyjazdu (dotyczy również doby parkingowej) trwa od [ daty i godziny podanej w potwierdzeniu rezerwacji ] do [ daty i godziny podanej w potwierdzeniu rezerwacji ] w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z obsługą obiektu (w tym przypadku mogą wystąpić dodatkowe opłaty).
2. Klient powinien poinformować ZARZĄDCĘ na kilka dni przed przyjazdem o planowanej godzinie zameldowania.
3. Personel ZARZĄDCY dokona preautoryzacji* karty kredytowej/debetowej w kwocie [ podanej w potwierdzeniu rezerwacji ] zł za apartament lub w kwocie [ podanej w potwierdzeniu rezerwacji ] zł za pokój w hostelu. W przypadku problemu z preautoryzacją, zostają Państwo poproszeni o wpłatę kaucji na nasze konto. Kaucja stanowi zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów dodatkowych. Kwota ta może zostać zatrzymana również w przypadku niestosowania się do regulaminu.
*Preautoryzacja polega na zablokowaniu środków na karcie, środki blokowane są standardowo na okres do 14 dni, ale ten czas może się wydłużyć do 30 dni zależnie od rodzaju banku i wystawcy karty dlatego pragniemy uprzedzić, że ZARZĄDCĄ nie ma wpływu na czas jaki jest potrzebny do odblokowania tych środków przez bank na Państwa karcie.
**Kaucja zwracana jest na konto po pobycie w terminie do 14 dni roboczych od momentu przesłania do nas numeru konta na który mamy dokonać zwrotu.
4. Klient otrzyma kody dostępu do pokoju / apartamentu na 24 godziny przed przyjazdem, ale nie wcześniej niż po uiszczeniu pełnej opłaty za pobyt wraz z kaucją.
5. Opuszczenie apartamentu / pokoju przez Gościa następuje ostatniego dnia pobytu do godziny [ podanej w potwierdzeniu rezerwacji ].
a) Niewymeldowanie się z pokoju / apartamentu do godziny [ podanej w potwierdzeniu rezerwacji ] skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu, ale nie gwarantuje możliwości przedłużenia rezerwacji.
b) W przypadku niemożliwości przedłużenia rezerwacji o kolejną dobę oraz nieobecności Klienta, Obiekt zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju / apartamentu i przeniesienia rzeczy Klienta do recepcji obiektu.
6. Po zakończeniu pobytu w dniu wyjazdu po uprzednim ustaleniu godziny wymeldowania, Klient opuszcza pokój / apartament, pozostawia klucze w miejscu z którego je pobrał, a następnie informuje o tym obsługę ZARZĄDCY e-mailowo lub w SMS.
8. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu / pokoju Klient jest zobowiązany
do uiszczenia opłaty w wysokości od 200,00 zł brutto.
9. W przypadku zgubienia karty magnetycznej lub pilota do bramy Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości od 200,00 zł brutto.
10. Wcześniejszy wyjazd lub „nie dojazd” Klienta z przyczyn niezależnych od ZARZĄDCY, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
11. Wcześniejszy wyjazd Klienta bez wymeldowania się (poinformowania o tym fakcie obsługi) może spowodować roszczenia odszkodowawcze ze strony ZARZĄDCY.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie / pokoju jest ograniczona do podanej w rezerwacji (dodatkowe osoby mogą nocować tylko po uprzednim uregulowaniu dopłaty).
2. W przypadku stwierdzenia przez obsługę zamieszkiwania większej ilości osób niż to było podane w rezerwacji, doliczona zastanie dodatkowa opłata.
3. ZARZĄDCA zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
4. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania apartamentu/pokoju w stanie zastanym.
5. W godzinach ciszy nocnej obowiązującej od 22.00 do 6.00 Klienci przebywający w apartamentach / pokojach mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju innym gościom i mieszkańcom nieruchomości.
6. Osoby odwiedzające Klientów mogą przebywać na terenie obiektu od 8.00 do 22.00.
7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej ZARZĄDCA naliczy dodatkową opłatę w wysokości od 1000,00 zł oraz w trybie natychmiastowym rozwiąże umowę najmu apartamentu/pokoju z Klientem. Kwoty wpłacone przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabronione jest samodzielne wymienianie żarówek w apartamencie / pokoju, używanie jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem obiektu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do apartamentu / pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
9. Na terenie apartamentu / pokoju i obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wszelkich używek. Za nieprzestrzeganie powyższego ZARZĄDCA naliczy dodatkową opłatę w wysokości od 500,00 zł za ozonowanie pomieszczenia oraz w trybie natychmiastowym rozwiąże umowę zakwaterowania z Klientem. Kwota wpłacona za nocleg nie podlega zwrotowi.
10. Na terenie apartamentu / pokoju i obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. Za nieprzestrzeganie powyższego ZARZĄDCA naliczy dodatkową opłatę w wysokości od 500,00 zł za ozonowanie pomieszczenia oraz w trybie natychmiastowym rozwiąże umowę zakwaterowania z Klientem. Kwota wpłacona za nocleg nie podlega zwrotowi.
11 Opuszczając apartament / pokój Klient powinien sprawdzić czy wszystkie urządzenia techniczne są wyłączone i odłączone z prądu (tj. oświetlenie, gaz, woda, żelazko, komputer, itp.).
12. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu / pokoju, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez możliwości dostępu do nich osób postronnych.
13. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie należytego porządku przed wyjazdem. Za pozostawienie apartamentu / pokoju w stanie wyraźnego nieporządku ZARZĄDCA naliczy opłatę w wysokości od 150,00 zł za dodatkowe sprzątanie.
14. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby przekazującej mu apartament / pokój o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie / pokoju oraz do zgłoszenia wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Brak zgłoszenia w formie reklamacji na e-mail reklamacje@citycentral.pl lub telefonicznie +48 507-989-345 oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. Równowartość tych szkód i koszt ich usunięcia pokrywa Klient. ZARZĄDCA decyduje o sposobie i wysokości zadośćuczynienia.
15. ZARZĄDCA może odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu ZARZĄDCY lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ZARZĄDCY albo innych osób przebywających na terenie obiektu należącego do ZARZĄDCY.
16. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody ZARZĄDCY zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament / pokój lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię ZARZĄDCY.
17. ZARZĄDCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów ani żywności pozostawionych w apartamencie / pokoju lub częściach wspólnych obiektu ani wziętego na przechowanie bagaży należących do Klienta.
18. ZARZĄDCA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
19. ZARZĄDCA nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich apartamentach / pokojach, jak i poza nimi. Zastrzegamy, że wszystkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.
20. ZARZĄDCA i jego personel zastrzegają sobie prawo do wejścia do pokoju / apartamentu w każdej chwili, a przede wszystkim w przypadku sprawdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Gości i mienia. Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. personel ma prawo do wezwania wszystkich osób do opuszczenia pokoju / apartamentu i całego obiektu w przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku (Art.36.1 ppkt2), jak również do użycia środka przymusu bezpośredniego.
SIŁA WYŻSZA – AWARIA
W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej (dot. też awarii z przyczyn niezależnych), ZARZĄDCA zastrzega sobie prawo do anulowania umowy lub zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku z powodów niezależnych od ZARZĄDCY, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. Jeśli awaria nie zagraża bezpieczeństwu Klienta, to jej usunięcie nastąpi do 48h od chwili wystąpienia.
FAKTURY VAT
ZARZĄDCA zobowiązany jest na życzenie Klienta do wystawienia faktury VAT obejmującej wydatek całkowity związany z kosztem usługi poniesiony przez Klienta. Klient zobowiązany jest do poinformowania ZARZĄDCY o chęci otrzymania faktury już w momencie dokonywania rezerwacji, gdyż bez takiej informacji, po otrzymaniu zapłaty, kwota ta zostanie nabita na zwykły paragon (bez NIP) i zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nie będzie już możliwości wystawienia faktury do paragonu (bez NIP-u firmy).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dokonując rezerwacji na stronie internetowej rezerwujący Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach komunikacji Hotel-Klient zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy ZARZĄDCĄ a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby ZARZĄDCY.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych ustaleń.
Z poważaniem,

ZARZĄD VALUE HOTELS SP. Z O. O.
ZARZĄD VALUE RENTAL SP. Z O. O.

Polityka Prywatności i RODO

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies, zwana również „Polityką”, reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR I NASZE ZOBOWIĄZANIE
2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rejestracji jest VALUE HOTELS Sp. z o. o. i VALUE RENTAL Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 18/33 (50-079), NIP: 8971880143, zwany także „Administratorem”.
2.2. Z Administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail wroclaw@citycentral.pl lub listownie: ul. Ruska 18/33, 50-079 Wrocław.
2.3. Dane osobowe przekazane w trakcie procesu rejestracji będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
2.4. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych pozostawionych w procesie rejestracji.

3. KIEDY UZYSKUJEMY DOSTĘP DO DANYCH I CZY ICH PRZEKAZANIE JEST OBOWIĄZKOWE?
3.1. Korzystanie z naszych usług wiąże się z udostępnianiem przez Ciebie danych osobowych. Część danych pozostawiasz uzupełniając formularz rejestracyjny, a część pozostawiasz poprzez sam fakt dokonania rezerwacji za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, przez e-mail lub telefonicznie.
3.2. Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje ono możliwość skorzystania z naszych usług.

4. PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
4.1. Dla celów wykonywania umów zawartych z Administratorem – złożenie rezerwacji w systemie stanowi umowę, jaką zawierasz z administratorem, zgodnie z regulaminem obiektu noclegowego (cel określony dalej jako: „Wykonywanie usług”). Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy.
4.2. Marketing dot. Administratora i jego usług (cel określony dalej jako: „Marketingowy”). Powyższe uwzględnia również działalność analityczną i statystyczną mającą na celu optymalizowanie działalności obiektu oraz uwzględnianie preferencji Klientów, co służy usprawnianiu i podnoszeniu poziomu świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych na adres e-mail lub sms, podstawą prawną będzie wówczas art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego.
4.3. Dla celów kontaktu z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy (cel określany dalej jako „Kontaktowy”). Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
5.1. Dane przetwarzane w celu Wykonywania usług, będziemy przetwarzać do czasu ustania świadczenia tychże usług, ale przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaną umową lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z realizowanymi umowami.
5.2. Dane przetwarzane w celu Marketingowym będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przekazywanych na adres e-mail lub telefon komórkowy, przetwarzanie w ww. celu ustanie z chwilą cofnięcia zgody na jego wysyłanie.
5.3. Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy. W niektórych wypadkach, czas ten może ulec przedłużeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z załatwianą sprawą lub zapytaniem.

6. TWOJE UPRAWNIENIA DOT. DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Masz prawo do:
a) dostępu do Twoich danych;
b) ich poprawiania;
c) żądania ich usunięcia;
d) ograniczenia przetwarzania;
e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
6.2. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu Wykonywania usług, możesz dodatkowo skorzystać z poniższych prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych.
6.3. Masz prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.4. W sytuacji, w której uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.5. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych można zgłosić w dwóch wypadkach:
a) gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją;

7. PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE
7.1. Możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7.2. W związku z działalnością Administratora, Twoje dane będą przekazywane do innych podmiotów. Będą to: dostawcy narzędzi służących do zarządzania obiektem noclegowym, prowadzenia marketingu, obsługi newsletterów i wysyłki e-maili oraz sms, podmioty zajmujące się hostingiem danych, biura rachunkowe, agencje marketingowe, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem IT, podmioty zajmujące się usługami „callback”, organy wykonujące władzę publiczną (w tym urzędy).

Z poważaniem,
ZARZĄD VALUE HOTELS Sp. z o. o.
ZARZĄD VALUE RENTAL Sp. z o. o.

rezerwacja